(0)316 22 72 03 Offerte aanvragen

Daglichtberekening door Rentema Adviesbureau

Om te controleren of u aan de gestelde eisen voldoet voor daglichttoetreding dient het bouwkundige plan te worden getoetst. Om dit volgens het actueelste bouwbesluit te doen, kunt u een daglichtberekening het best overlaten aan Rentema Adviesbureau Installatietechniek.

Wij kunnen er middels de daglichtberekening aangeven of er in ieder vertrek wordt voldaan aan de geldende eisen. Bovendien maken wij berekeningen van het daglichtoppervlak en toetsen dit op het verblijfsgebied. Mocht de uitkomst aangeven dat er niet aan de geldende eisen wordt voldaan, kunnen wij desgewenst met de architect spreken over eventuele maatregelen die er genomen kunnen worden om wel aan de gestelde eisen te voldoen.

U kunt de daglichtberekening door onze experts op ieder gewenst moment laten uitvoeren. Wij zullen onze bevindingen zorgvuldig verwerken in een rapportage dat voor de bouwaanvraag nodig is.

Daglichtberekening

offerte formulier

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

    ×