(0)316 22 72 03 Offerte aanvragen

Onze kijk op Ontwerpen

In een goed ontwerp is er een gezonde verhouding aanwezig tussen de functionaliteit van de installatie, de toegepaste techniek, het energieverbruik en uiteraard de bijbehorende investering. Voor ons houdt dat in dat wij goed vooraf analyseren welke technische mogelijkheden er zijn binnen de wensen, eisen en het gestelde budget. Of andersom; welke techniek is er nodig of mogelijk bij het uiteindelijke functioneel gebruik van de gebouwde omgeving waarin de installatie komt en welke investering hoort daar bij.

Daarbij kijken we naar:

  • Gestelde eisen, wettelijke eisen, normeringen en technische standaarden.
  • De uiteindelijke gebruikers, hun wensen en behoeften.
  • Bouwkundige eigenschappen van het gebouw en mogelijke ruimtebeslag waarin de installatie komt.
  • Energiegebruik en duurzaamheid.
  • Toepasbaarheid van technieken en aanbevelingen van merken en types.
  • Locatie van installaties.
  • Geluidsaspecten van de installaties.

Ontwerpen van installaties

Vaak begint een goed ontwerp daarom in onze visie niet met tekenen, maar met gesprekken en vastleggen van de uitgangspunten.

Indien van toepassing, kunnen we verschillende samengevoegde varianten van installaties voorleggen en samen een keuze maken tussen de mogelijkheden. Elke keuze hierin heeft voor- en nadelen, en gevolgen voor het ruimtebeslag, comfort en de gebruikersbeleving. Door dit vooraf helder inzichtelijk te hebben kunnen er weloverwogen keuzes gemaakt worden.

Ontwerpen

offerte formulier

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

    ×